Các khoá học hiện có

Khoa học dữ liệu, một lĩnh vực liên ngành về các quá trình và các hệ thống rút trích tri thức từ dữ liệu ở các dạng khác nhau, kể cả dạng cấu trúc hoặc phi cấu trúc, là sự tiếp nối một số lĩnh vực phân tích dữ liệu như khoa học thống kê, khai phá dữ liệu. 

Bộ kỹ năng khoa học dữ liệu bao gồm các phép đo thống kê, phân tích, kỹ năng lập trình và sự nhạy bén trong xử lý dữ liệu. Ngày nay, tất cả cáccác doanh nghiệp trên thế giới đều đang có nhu cầu rất lớn trong việc chuyển đổi dữ liệu thành các thông tin có giá trị cho mình. Do đó, hiểu các khái niệm cơ bản về Khoa học dữ liệu, người học sẽ trở nên thông thái hơn trong một thế giới định hướng dữ liệu như bây giờ.

Phương pháp nghiên cứu khoa học GD

Môn Lí thuyết trị liệu tâm lý sẽ giúp học viên

Tìm hiểu vai trò định hướng của lý thuyết trị liệu trong can thiệp

Tìm hiểu các lý thuyết trị liệu tâm lý chính và vai trò của từng lý thuyết trong lý giải cơ chế phát sinh phát triển bệnh, cơ chế duy trì bệnh và cách thức 
Tìm hiểu các nguyên tắc đạo đức quan trọng của trị liệu tâm lý

Dạy học Hóa học Phổ thông

Đại cương tâm lý và tâm lý học nhà trường - Hoàng Gia Trang

Khóa học Về Phát triển chương trình Giáo dục pT

Khoá học giúp học sinh hình thành, rèn luyện năng lực dạy học Toán ở phổ thông.

Khóa học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về PPDH, về công nghệ trong dạy học.  

Mục đích của khoá học này là cung cấp hướng dẫn chi tiết về thiết kế và phát triển  học liệu số sử dụng cho các khóa học trực tuyến, cho giảng viên và nhà thiết kế giảng dạy, những người mới thiết kế e-learning. Nó cũng cung cấp các khái niệm và thông tin cơ bản về các quy trình và tài nguyên liên quan đến phát triển học tập điện tử.

 Hiệu quả của nội dung học tập số phụ thuộc vào độ chính xác của thiết kế ebook, hướng dẫn áp dụng cho nó. Ngoài các yêu cầu trang bị một sự hiểu biết thấu đáo về cách người học tương tác với phương tiện kỹ thuật số và chiến lược giảng dạy phù hợp cho vấn đề này, các yêu cầu về sư phạm, thiết kế, quy trình và công nghệ đảm bảo rằng nội dung được số hoá hướng đến thành công.


Sinh viên có kiến thức, kĩ năng sử dụng các kĩ thuật, phương tiện studio đa phương tiện trong sản xuất học liệu điện tử. 

Môn học trang bị cho người học kiến thức lí luận về môi trường và các công cụ hỗ trợ dạy học trực tuyến phổ biến hiện nay, các kĩ năng thiết kế tổ chức và quản lí khóa học trực tuyến theo bộ môn. Sinh viên sẽ vận dụng lí luận dạy học để thiết kế các khóa học trực truyến trên các hệ LMS Moodle, chú trọng nâng cao kĩ năng CNTT, tạo tương tác tốt với người học để trong môi trường dạy học trực tuyến.

Khóa học về LL và CNDH.